ROSLAGENS SPECIALIST

TRÄDFÄLLNING & TRÄDVÅRD

Välkommen till Jimmy´s trädteknik
Företaget har varit verksamt sedan 2005 och hjälper privatpersoner och företag med avverkning och trädvård. Vår hemvist är Roslagen men vi accepterar uppdrag i hela regionen.
Det är viktigt att ta hand om sina träd då de har stora estetiska, kulturella och biologiska värden.
Jimmy´s trädteknik erbjuder allt inom trädtjänster, från inventering och plannering till beskärning, avverkning och borttransportering av material.
Vi innehar fullständig ansvarsförsäkring och alla erfoderliga certifikat för att utföra beskärning och avancerad trädfällning.
Du vet väl att det är 50% skatteavdrag på de flesta trädgårdstjänster, numera även trädbeskärning.
Ring för en kostnadsfri offert!

     -Jimmy Loberg

 
TjÄNSTER
Beskärning

Rätt utförd beskärning bidrar till att trädkronan och trädet kan utvecklas i harmoni med sin omgivning. Vi utför professionell beskärning och bistår med rådgivning om vad som är den bästa åtgärden för varje specifikt träd.

Trädfällning

Jimmy´s trädteknik utför fällning av träd på tomter, i urbana miljöer och i skogsområden. Fällningsmetoden anpassas efter trädets och platsens förutsättningar så att arbetet kan utföras så säkert och effektivt som möjligt. Vi anlitas ofta för att precisionsfälla träd, där fällningen kan skada sin omgivning.

Vid behov utför vi så kallad sektionsfällning vilket innebär att vi klättrar upp i trädet och sågar ner en del i taget.

Bortforsling

Vi kan erbjuda bortforsling av hela trädet eller bara bortforsling av grenar och lämna veden kvar uppkapad i lämpliga bitar som går att klyva och använda till eldning. Allt material vi forslar bort blir återanvänt igen genom förbränning i fjärrvärmeverk.

Jimmy Loberg

ARBETEN/BILDER

Bilder från några av våra utförda arbeten

 
 

ORDLISTA

Avlastande beskärning

Innebär att man viktreducerar tungt belastade grenar för att undvika att de bryts sönder.

Formklippning

Trädet klipps enligt önskad form. När trädet uppnått önskad storlek, klipps årsskotten varje år.

Hamling

Grenar beskärs hårt så att vattenskott produceras vid stumpen. Vattenskotten beskärs sedan årligen för att skapa knutor . Utförs endast på Pil, Ask, Lind.

Kronglesning

Görs när man vill ha trädet mindre men ändå behålla trädets naturliga form. Denna beskärning behöver ske återkommande.

Kronstabilisering

Kronstabilisering innebär att man förankrar två eller flera stammar med varandra för att minska risken för fläkning. 

Sektionsfällning

Innebär att man klättrar upp i trädet och fäller trädet i sektioner. Detta gör man när det är för trångt eller man inte kan fälla trädet på ett säkert vis med andra metoder.

Uppbyggnadsbeskärning

Görs efter etablering för att ge trädet en bra kronstruktur. Detta kan behöva göras återkommande under trädets uppväxttid.

Kronhöjning

Innebär att lågt sittande eller nedhängande grenar tas bort.

 

CERTIFIKAT/UTBILDNINGAR

  • Beskärning/Trädvård - Naturbruksgymnasiet i Alnarp

  • Avancerad Trädklättring, Klättring med motorsåg, Riggning, Kronstabilisering m.m. - Svensk Trädvård och Utbildning AB i Ballingslöv

  • Certifierad i motorsågshantering A/B/C/D

  • Utbildning i HLR – Hjärtlungräddning & Första hjälpen L-abc samt Arbete nära väg - Vägverket

  • Sjunde plats i motorsågs VM samt tredjeplacering i motorsågs SM

  • Företaget innehar fullständiga ansvarsförsäkringar samt F-skattesedel

Viktigt med nyslipade kedjor!
Vi tar med oss trädet eller kapar upp det i klyvbara längder.
Precisionsfällning av en björk
Precisions fällning av en björk på Vätö.
Ibland är det bra med en assistent.
Viktigt med bra assistenter
En välbehövlig paus i slitet
Björk i känsligt läge
Nedmontering av björk som sträckte sig över taket, med sällskap av färjorna i furusundsleden.
Ännu en härlig arbetsdag
Sektionsfällning av en 4stammad ask.
Trädvård
Trädvård på Sundsta gård
Tunga lyft
Ibland blir det för tung för att ta med armkraft. I dessa fall tar vi med maskiner som gör jobbet.
Visa mer
 

KONTAKT

Jimmy´s Trädteknik AB

 

NORRVIKSVÄGEN 44 

760 21 Vätö 

 

Tel:  070 - 73 55 066

  • Facebook - White Circle
En välbehövlig paus i slitet